ชั้นประถมศึกษาปีที่5/1
1.เด็กชายกีรติ กำลังแข็ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 594.54 KB
2.เด็กชายปวริศร์ ผ่องจิต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 592.12 KB
3.เด็กชายธันวา พรมมาโฮม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 599.38 KB
4.เด็กชายรัฐชัยวุฒิ ทัดเทียมวริศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 601.9 KB
5.เด็กชายทักษิณ จันพวง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 589.9 KB
ุ6.เด็กชายณัฏฐากิจจ์ คูณปลูก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 625.36 KB
7.เด็กชายภูรินาท พวงนิล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 600.26 KB
8.เด็กชายฐิติพงษ์ วงศ์วาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 610.09 KB
9.เด็กชายณัฐวุฒิ ถวายชัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 607.81 KB
10.เด็กชายธนวัฒน์ ประทุมมาท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 589.92 KB
11.เด็กชายวีรพัฒ มาคำผุย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 605.28 KB
12.เด็กหญิงวรรณิษา โยธาสุภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 605.62 KB
13.เด็กหญิงวศินี เวชนาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 602.31 KB
14.เด็กหญิงกฤติยาณี หล้าบุตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 606.49 KB
15.เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ สิงหาเวช
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 606.62 KB
16.เด็กหญิงปุณยาพร อุทภู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 589.22 KB
17.เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ตลุนจันทร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 599.62 KB
18.เด็กหญิงบุณฑริกา กายสิทธิ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 599.16 KB
19.เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ธิมา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 592.63 KB
20.เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศรีสุวงษ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 588.89 KB
21.เด็กหญิงณธิดา คำแสนราช
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 600.34 KB
22.เด็กหญิงชัญญา เคียงวงศ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 600.45 KB
23.เด็กหญิงปราถนา สิมงาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 583.91 KB
24.เด็กหญิงพรรณธิดา ทองเหลือง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 589.28 KB
25.เด็กหญิงธัญลักษณ์ รอดภัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 589.94 KB
26.เด็กหญิงพักตร์จิรา การินไชย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 608.7 KB
27.เด็กหญิงเพ็ญพิชา ศิลปศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 592.95 KB