ภาพกิจกรรม
#โล่รางวัลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ #ความภูมิใจของมิตรภาพ๕
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ ดร.ธภัสธร มิ่งไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นตัวแทนเข้ารับ”โล่รางวัลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ” กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากนายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,11:26   อ่าน 11 ครั้ง