ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการเปิดบ้านมอนเตสซอรี่ มิตรภาพ 5 วันที่ 11 กันยายน 2563
# เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ได้จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้านมอนเตสซอรี่ มิตรภาพ 5 โดยมี ท่านจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี เป็นประธาน ร่วมด้วย นายเฉลิม หวานใจ นายศิวกร ล้อนันทกุล คณะกรรมการสถานศึกษา และ นายสรรชัย คำอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ พร้อมด้วย ดร.ธภัสธร มิ่งไชย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมด้วย นายองอาจ ภาเรือง นางภาวินี ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยด้วยคณะครู ระดับอุบาล โดยมีกิจกรรมโครงการเปิดบ้านมอนเตสซอรี่ มิตรภาพ 5 ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2563,11:26   อ่าน 29 ครั้ง