ภาพกิจกรรม
#ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕ ได้ผ่านกระบวนการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ก้าวหน้าของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2564,12:38   อ่าน 38 ครั้ง