ภาพกิจกรรม
##ปลอดเชื้อ100%! ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที่ 5 เข้ารับการตรวจคัดกรองโควิดแบบ ATK รับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ผลเป็นลบทุกคน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่น มิตรภาพที
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2564,12:15   อ่าน 22 ครั้ง