ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พศ 2565 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ได้ผ่านรับประเมินคุณภาพภายนอก จากคณะผู้ประเมิน (สมศ.) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สืบเนื่องจากโรงเรียนได้ผ่านการประเมินเอกสารตามแบบรายงานการประเมินตนเอง ใน ระดับดีทุกมาตรฐาน
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พศ 2565 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5 ได้ผ่านรับประเมินคุณภาพภายนอก จากคณะผู้ประเมิน (สมศ.) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สืบเนื่องจากโรงเรียนได้ผ่านการประเมินเอกสารตามแบบรายงานการประเมินตนเอง ใน ระดับดีทุกมาตรฐาน ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงร้องขอให้คณะผู้ประเมินได้ลงตรวจเยี่ยม (site Visit) ด้วยความเชื่อมั่นว่า 3 ปีที่ผ่านมา เราได้พัฒนาโรงเรียนอย่างก้าวกระโดด ทั้ง 2 ระดับการศึกษา ในโอกาสนี้ขอบพระคุณ ท่านบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีรับผิดชอบงาน ด้านการศึกษา ให้เกียรติเป็น ประธานในพิธี และร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง ขอขอบคุณ นางสาวสุมุนทา หาญวงศ์ ผอ.กองการศึกษา ท่านอรรณพ ระหงษ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษาอีก 3 ท่าน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร คณะผู้ปกครอง คณะลูกๆนักเรียนที่น่ารักทุกคน ตลอดจนบุคลากรจากโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานีที่ให้ความอนุเคราะห์ ทางด้านเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาในการรับการประเมินในครั้งนี้ ทุกกระบวนการสำเร็จลงได้ด้วยดี ผลจะเป็นอย่างไรยินดีน้อมรับมาพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2565,23:19   อ่าน 68 ครั้ง